Ιστορικές Φωτογραφίες & Βίντεο

Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής & Καναδά

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

 

photo1

 

photo2

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ